שינוי מקום חושב. ת .לעשות הסבה לדירה אנו נאתר את המפרט עבורך נא השאר. י. פרטים עיר , שכונה הרצויה ,וחדרים , חדרים כמה 3 ,4 , 5 ואילך , התקציב שמאושר עקרונית , חושב . ת. למכור אותו רעיון