• היוצרים עיר היין אשקלון מול ביה"ס עיר היין
  • "במתחם" וכן שורק 16 ברנע צמוד לאריאל שרון עיר היין